Savremeni model digitalizacije arhivske građe naučnog instituta i njegova primena u proučavanju itorije Matematičkog instituta SANU

eLibrary

 
 

Savremeni model digitalizacije arhivske građe naučnog instituta i njegova primena u proučavanju itorije Matematičkog instituta SANU

Show full item record

Title: Savremeni model digitalizacije arhivske građe naučnog instituta i njegova primena u proučavanju itorije Matematičkog instituta SANU
Author: Šegan-Radonjić, Marija
Abstract: Предмет докторске дисертације је израда оквира за дигитално архивирање у циљу очувања, представљања и омогућавања доступности дигитализованог и дигиталног садржаја за потребе историјских и других истраживања. Предложени оквир заснива се на концепту ,,тематских колекција“ и намењен је истраживачима који желе да креирају сопствене дигиталне збирке историјских извора и текстова како би ширу научну заједницу упознали са својим истраживањем, повезали га са ширим контекстом и створили услове за умрежавање и сарадњу. Оквир, на примеру дигитализације архивског материјала Математичког института САНУ и у складу са актуелним препорукама и прописима за дигитализацију културног наслеђа у Републици Србији, нуди смернице за: 1) економичан поступак превођења у дигитални облик ради добијања оперативних копија за представљање на вебу, 2) каталогизацију и опис дигиталних докумената помоћу Dublin Core скупа елемената, 3) креирање дигиталног архива помоћу Omeka Classic платформе, 4) израду упутства за архивско истраживање одређених историјских тема и 5) састављање историјских есеја у дигиталном окружењу. Посебни циљ докторске дисертације је примена предложеног оквира у историјским и другим истраживањима, конкретно у проучавању развоја Математичког института у периоду од његовог успостављања у крилу Српске академије наука 1946. године до његовог осамостаљивања 1961. године. Резултати рада су: 1) систематски обрађено питање прошлости Математичког института САНУ у поменутом хронолошком оквиру, 2) дигитална колекција посвећена историји математике и сродних наука у Србији и југоисточној Европи и 3) предлог оквира за дигитално архивирање дигиталног и дигитализованог садржаја за потребе историјских и других истраживања.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4855
Date: 2019

Files in this item

Files Size Format View
MarijaSeganDoktorat.pdf 29.70Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record