Metalogenija bakra jurske dijabaz-rožnačke formacije i njena komparacija sa trijaskom spilito-keratofirsko-porfiritskom formacijom u podrinjsko-polimskom regionu

eLibrary

 
 

Metalogenija bakra jurske dijabaz-rožnačke formacije i njena komparacija sa trijaskom spilito-keratofirsko-porfiritskom formacijom u podrinjsko-polimskom regionu

Show full item record

Title: Metalogenija bakra jurske dijabaz-rožnačke formacije i njena komparacija sa trijaskom spilito-keratofirsko-porfiritskom formacijom u podrinjsko-polimskom regionu
Author: Putnik, Stanimir
URI: http://hdl.handle.net/123456789/275

Files in this item

Files Size Format View
phdStanimirPutnik.PDF 7.881Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record