Sima Marković

eLibrary

 
 

Sima Marković

Browse by

 

dr. Sima Marković (1888-1939) bio je srpski matematičar, filozof i političar, poznat kao jedan od osnivača i prvih vođa Komunističke partije Jugoslavije. Sima Marković je bio doktor matematičnih nauka i univerzitetski profesor. Napisao je više dela iz oblasti matematike, filozofije, fizike i politike. Bio je aktivista Srpske socijaldemokratske partije u Kraljevini Srbiji, a od ujedinjenja levice 1919. godine član KPJ.[3] Bio je najistaknutiji predstavnik desne frakcije u partijskom rukovodstvu. Zalagao se za očuvanje i reformu Kraljevine Jugoslavije u republiku, nasuprot tadašnjem stavu Kominterne. Ubijen je u Staljinovim čistkama 1939. godine. (WWikipedia: https://sh.wikipedia.org/wiki/Sima_Markovi%C4%87)

Recent Submissions