Heraldički klub

eLibrary

 
 

Heraldički klub

Browse by

 

Heraldički klub (HEK) osnovan je početkom 1990-ih i predstavlja udruženje koje se bavi očuvanjem tradicije i identitetskih vrednosti kod Srba. Osnovne aktivnosti članova HEK-a odnose se na istraživanja u prirodnim, društvenim i humanističkim naukama i kreativni doprinos naučnim, akademskim i kulturnim delatnostima. Aktivnosti udruženja podeljene su u nekoliko segmenata koje čine: organizacija internih i javnih predavanja u oblastima u kojima rade članovi udruženja; realizacija projekata iz oblasti društvenih i humanističkih nauka čiji su nosioci ili organizatori, finansijeri ili sponzori treća pravna lica; izdavačka delatnost u oblasti humanističkih nauka; istraživanje i prezentacija arhivske građe iz zaostavštine naših uglednih stvaralaca za potrebe formiranja zbirki, arhiva i legata; obuka koja se odnosi na oživljavanje tradicionalnih umetničkih veština, tehnika i zanata; realizacija izložbi i manifestacija koje su po karakteru i tematici saglasne interesovanjima udruženja. Do postavljanja ovog teksta, HEK, ili u saradnji sa drugim institucijama, objavio je nekoliko desetina knjiga, organizovao nekoliko stotina predavanja i predstavio nekoliko desetina izložbi. Heraldički klub čine članovi koji poseduju stručna znanja iz širokog naučnog spektra, a posebno u oblasti heraldike, arhitekture, urbanizma i prostornog planiranja, istorije, arheologije, istorije umetnosti, etnologije, genealogije, faleristike, veksilologije, insigniologije, zaštite, prirodnih i političkih nauka, publicistike, naučnog izdavaštva, lingvistike i drugih fundamentalnih, primenjenih ili pomoćnih disciplina. Ovaj depozitorij sadrži štampana dela članova HEK-a i prezentacije njihovih predavanja. ŽM

Sub-communities within this community

Recent Submissions